logo

Patronat honorowy


Agata Foks
Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego


Maria Wasiak
Minister Infrastruktury i Rozwoju


Ewa Tomala-Borucka
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Stanisław Żmijan
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

Patronat

 


Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

 
linia zycia

PARTNER STRATEGICZNY

prowerk

Partner Specjalny

Partnerzy

Logo VIAMENS

Współpraca

Klir-logo

Patronat medialny


Kwartalnik Motoryzacyjny Instytutu Transportu Samochodowego
 
 

 

ViaExpert
winieta drogi 10 2011 kontra
Obiekty inynierskie m-w-t kontra

Zapraszamy do zapoznania się z wygłoszonymi podczas Seminarium referatami:

1. „Planowane przez MIR zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach jako następstwo niedomagań w zakresie organizacji ruchu ujawnionych w kontrolach NIK” Grzegorz Mucha, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Departament Transportu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
2. „Realizacja opracowania dotyczącego warunków technicznych elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na drogach." Leszek Kornalewski, kierownik Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
3. "Badanie właściwości oznakowania poziomego i pionowego – wymagane parametry, metody pomiaru i stosowany sprzęt" Paweł Skierczyński, kierownik Pracowni Chemii i Ochrony Środowiska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
4. „Ochrona pieszych. Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego”, dr hab. Kazimierz Jamroz, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska, dr hab. Stanisław Gaca, prof. PK, dyrektor Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej, Politechnika Krakowska, Tomasz Mackun, Judyta Rychlewska, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska
5. „Wykorzystanie inteligentnego systemu identyfikacji pojazdów do celów poprawy brd” Michał Karkowski, kierownik Zespołu Telematyki Transportu, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
6. „Jednolite komunikaty dla tablic o zmiennej treści Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem” Andrzej Kobuszewski, Departament Zarządzania Ruchem GDDKiA, Łukasz Nalewajko, specjalista, Wydział BRD i Zarządzania Ruchem, GDDKiA O/Opole
7. „Reklamy widziane z drogi: pomagają czy przeszkadzają kierowcom?” dr hab. Kazimierz Jamroz, Tomasz Mackun, Judyta Rychlewska, Joanna Wachnicka, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska
8. „Sprzeczności pomiędzy prawnym, a wizualnym znaczeniem znaków” dr Jerzy Gruszczyński, projektant komunikacji wizualnej, wykładowca kursu Audytorów BRD
9. „Materiały odblaskowe 3M do oznakowania dróg. Aplikacja taśm Stamark na nawierzchnie asfaltowe i betonowe” Norbert Robak, specjalista ds. rozwoju rynku, 3M