logo

Patronat honorowy


Agata Foks
Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


Marek Sowa
Marszałek Województwa Małopolskiego


Maria Wasiak
Minister Infrastruktury i Rozwoju


Ewa Tomala-Borucka
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Stanisław Żmijan
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

Patronat

 


Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

 
linia zycia

PARTNER STRATEGICZNY

prowerk

Partner Specjalny

Partnerzy

Logo VIAMENS

Współpraca

Klir-logo

Patronat medialny


Kwartalnik Motoryzacyjny Instytutu Transportu Samochodowego
 
 

 

ViaExpert
winieta drogi 10 2011 kontra
Obiekty inynierskie m-w-t kontra

Podczas Seminarium ORGANIZACJA RUCHU 2015 przedstawiciel Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zapozna uczestników z planowanymi przez Ministerstwo zmianami w rozporządzeniu w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach, które to zmiany wynikają z niedomagań w zakresie organizacji ruchu na polskich drogach ujawnionych w kontrolach Najwyższej Izby Kontroli. Kierownik Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego IBDiM, koordynujący prace głównego wykonawcy realizującego zlecenie Ministerstwa pod nazwą: „Opracowanie warunków technicznych elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na drogach” oraz instytucji i firm współpracujących z IBDiM w tym zakresie, omówi zaawansowanie prowadzonych prac zmierzających do tzw. koncepcji „dużej” nowelizacji „czerwonej książki” oraz kierunki zmian w tych przepisach. Dyrekcja Departamentu Zarządzania Ruchem GDDKiA wraz z przedstawicielem Oddziału w Opolu przybliży działania zarządcy dróg krajowych w zakresie znaków o zmiennej treści.

Kierownictwo laboratorium IBDiM omówi badania parametrów oznakowania poziomego i pionowego, wymagane parametry, metodykę pomiarów oraz stosowany sprzęt oraz zaprezentuje sposób wykonywania niektórych z nich podczas specjalnego pokazu. GDDKiA zaprezentuje jedno z najnowocześniejszych urządzeń diagnostycznych: mobilny reflektometr.

Najnowsze wydawnictwo Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – „Ochrona pieszych. Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego” zostanie zaprezentowane przez jego autorów: dr hab. Kazimierza Jamroza wraz z zespołem Politechniki Gdańskiej oraz prof. Stanisława Gacę z Politechniki Krakowskiej. IBDiM zaprezentuje również propozycje wykorzystania możliwości inteligentnego systemu identyfikacji pojazdów (poza, stanowiącym przedmiot prezentacji podczas Forum BARIERY 2015, identyfikowaniem pojazdów do celów ustalenia stanu inteligentnej bariery ochronnej pomysłu IBDiM). Naukowcy z Politechniki Gdańskiej omówią też wpływ reklam widzianych z drogi na zachowania kierowców, a pan dr Jerzy Gruszczyński, projektant komunikacji wizualnej oraz wykładowca kursu Audytorów brd, omówi sprzeczności pomiędzy prawnym a wizualnym znaczeniem znaków drogowych. Nieadekwatność oznakowania do sytuacji, brak konsekwencji przy kreowaniu ciągów znaków, a także nadmiar komunikatów w oznakowaniu i zakłócenia z informacyjnego otoczenia powodują blokowanie możliwości intuicyjnego percypowania oznakowania i nierzadko wymuszają wytężoną koncentrację… co powoduje spadek uwagi, przeoczenia, a w skrajnych przypadkach lekceważenie znaków.Autor sformułuje założenia do wprowadzenia korekt do systemu oznakowania dróg w Polsce, który nie był kompleksowo porządkowany od 1975 roku.
Przedstawiciel wiodącej na rynku firmy 3M, dostarczającej materiały odblaskowe do oznakowania dróg zaprezentuje aktualną ofertę dla drogownictwa oraz różnice w aplikacji taśm odblaskowych na nawierzchnie asfaltowe i betonowe.

Podczas Forum dyskusyjnego zamierzamy omówić między innymi: kierunki zmian w przepisach technicznych w kontekście nowelizacji „czerwonej książki”, w zakresie rodzajów linii oznakowania poziomego, zarządzania prędkością, wprowadzenia powierzchni zamalowanych na tarczy skrzyżowań i w zakresie programowania sygnalizacji świetlnej (w tym czasy międzyzielone, liczniki czasu do zakończenia nadawania sygnału zielonego lub czerwonego, automatyczne rejestrowanie przejazdów na czerwonym świetle). Innym ważnym, wartym dyskusji, zagadnieniem jest częstotliwość badania jakości parametrów oznakowania na polskich drogach.

Seminarium ORGANIZACJA RUCHU 2015 ma za zadanie uporządkowanie wiedzy zarówno technicznej jak i w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych stosowania różnego rodzaju urządzeń bezpieczeństwa ruchu, sposobów oznakowania, konstrukcji wsporczych pod znaki pionowe, kosztów ich realizacji, trwałości, skuteczności ich odbioru przez użytkowników dróg oraz aktualnych trendów rozwojowych.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Zasadniczym celem Seminarium ORGANIZACJA RUCHU 2015 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

                                                                                                              Serdecznie zapraszamy do udziału

                                                                                                              Komitet Organizacyjny